Nagroda specjalna ministra za wybitne nowatorskie działania dla OPS w Markach.

Z okazji święta pracowników służb społecznych na wniosek Jacka Orycha – Burmistrza Miasta Marki, Rada Pomocy Społecznej działająca przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego pozytywnie zaopiniowała działania mareckich służb i w dniu 21 listopada 2018 r. OPS Marki otrzymał nagrodę specjalną Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i czytaj dalej …

Wyróżnienie „Zawsze Pomocni” przyznane naszemu Ośrodkowi

W dniu 7 listopada podczas konferencji „Skuteczność pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego” połączonej z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego, nasz Ośrodek otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika „Zawsze pomocni”. To uhonorowanie działań, podejmowanych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Doceniono działania mareckiego zespołu czytaj dalej …

Zatrudnimy pracownika

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny. Praca od 1 grudnia 2018 r. Szczegóły ogłoszenia w zakładce „Oferty pracy”.

Praca socjalna

Praca socjalna z osobami bezrobotnymi: Utrata pracy i pozostawanie bezrobotnym ma bardzo negatywny wpływ na wszystkie obszary naszego funkcjonowania. Jednocześnie poszukiwanie pracy wiąże się niejednokrotnie z porażkami i dużym stresem co w konsekwencji może wpływać zniechęcająco na osobę poszukującą pracy. Dlatego też w naszym Ośrodku oferujemy pomoc osobom bezrobotnym w formie czytaj dalej …