Marecki Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie działa już rok!