Pobierz wniosek na nowy okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wnioski i załączniki o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 roku. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO czytaj dalej …

Zasady przynawania

Program Rodzina „500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę – wsparcie otrzyma rodzina czytaj dalej …