SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN

Szanowni Państwo, Staramy się gwarantować wysoką jakość usług szczególnie w obszarze wspierania rodziny. Na potwierdzenie prezentujemy sylwetkę jednego z naszych psychoterapeutów. Pan Piotr Romanowski. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia. Ukończył także Szkołę Trenerów BAZA (kurs podstawowy uznawany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w procesie certyfikacji trenerów) oraz 4-letnie Studium Terapii Rodzin czytaj dalej …

Trwa rekrutacja kandydatów na Rodzinę Wspierającą

MOŻESZ BYĆ OSOBĄ Z NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA DZIECKA (sąsiad, wychowawca, ciocia, wujek itp.) CZYM ZAJMUJE SIĘ RODZINA WSPIERAJĄCA? Szeroko rozumianą pomocą rodzinie, która przeżywa trudności. Pomoc ta może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak wypracowanie nawyku właściwego spędzania czasu przez członków rodziny, wskazówki dotyczące wychowania dzieci m.in ukazywanie sposobów komunikacji bez krzyku czytaj dalej …

Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach  prowadzi  nabór kandydatów do pełnienia funkcji: opiekuna prawnego osoby  ubezwłasnowolnionej Uwaga: Pełnienie funkcji opiekuna prawnego  osoby  ubezwłasnowolnionej  nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach. Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca: obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych (czyli pełnoletnia) i pełnię praw publicznych (ograniczenie czytaj dalej …

Pobierz wniosek na nowy okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wnioski i załączniki o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 roku. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO czytaj dalej …

OGŁOSZENIE – Poszukujemy kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach  prowadzi  nabór kandydatów do pełnienia funkcji: kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej  nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach. Zadania Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie – w miarę czytaj dalej …