Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach  prowadzi  nabór kandydatów do pełnienia funkcji: opiekuna prawnego osoby  ubezwłasnowolnionej Uwaga: Pełnienie funkcji opiekuna prawnego  osoby  ubezwłasnowolnionej  nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach. Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca: obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych (czyli pełnoletnia) i pełnię praw publicznych (ograniczenie czytaj dalej …

Pobierz wniosek na nowy okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+

Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wnioski i załączniki o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 roku. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO czytaj dalej …

OGŁOSZENIE – Poszukujemy kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach  prowadzi  nabór kandydatów do pełnienia funkcji: kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej  nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach. Zadania Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie – w miarę czytaj dalej …

Realizujemy projekt socjalny „Nadzieja na zmianę”

Od marca br specjaliści pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach realizują  3 miesięczny projekt socjalny pn. „Nadzieja na zmianę”. Do udziału zostały zaproszone pełnoletnie osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Marki.  Celem projektu jest integracja i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, a także budowanie motywacji do podjęcia działań przez nich czytaj dalej …