Praca socjalna

Praca socjalna z osobami bezrobotnymi: Utrata pracy i pozostawanie bezrobotnym ma bardzo negatywny wpływ na wszystkie obszary naszego funkcjonowania. Jednocześnie poszukiwanie pracy wiąże się niejednokrotnie z porażkami i dużym stresem co w konsekwencji może wpływać zniechęcająco na osobę poszukującą pracy. Dlatego też w naszym Ośrodku oferujemy pomoc osobom bezrobotnym w formie czytaj dalej …

Kierowanie do domów pomocy społecznej

Komu przysługuje: – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych; – osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podstawie art. 33a ustawy z dnia 27 sierpnia 204 r. o świadczeniach opieki czytaj dalej …

RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych. Projekt wspierający mareckie rodziny.

Trwa rekrutacja do projektu RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych. Tym razem poszukujemy osób, które chciałyby świadczyć wsparcie w formie RODZINY WSPIERAJĄCEJ. MOŻESZ BYĆ OSOBĄ Z NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA DZIECKA (sąsiad, wychowawca, ciocia, wujek itp.) CZYM ZAJMUJE SIĘ RODZINA WSPIERAJĄCA? Szeroko rozumianą pomocą rodzinie, która przeżywa trudności. Pomoc ta może dotyczyć czytaj dalej …

Q zmianie. Klient w centrum uwagi.

Od dnia 1 marca 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pracownicy socjalni zwiększą aktywność w pracy środowiskowej i w służbie człowiekowi staną się skuteczniejsi w działaniach. Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej  od pracy socjalnej czytaj dalej …

Informacje

Program Rodzina „500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę – wsparcie otrzyma rodzina czytaj dalej …

Świadczenie rodzicieskie „kosiniakowe”

KOMU? Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli czytaj dalej …