Bezpłatna rehabilitacja dla mieszkańców Marek

Bezpłatna rehabilitacja Zaproszenie do udziału w projekcie Centrum Rehabilitacji OST-MED. Sp. z o.o wspierana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, na podstawie porozumienia o współpracy z powiatem wołomińskim, w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w dwóch projektach: „Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci czytaj dalej …

PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

Przedstawiamy Państwu sylwetkę psychoterapeuty, z którą współpracujemy w ramach realizacji projektu RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych. Pani Katarzyna Langner – zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, par i małżeństw, prowadzi konsultacje psychologiczne. Pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. Jest absolwentką studiów magisterskich z psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w czytaj dalej …

Realizujemy projekt socjalny „Nadzieja na zmianę”

Od marca br specjaliści pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach realizują  3 miesięczny projekt socjalny pn. „Nadzieja na zmianę”. Do udziału zostały zaproszone pełnoletnie osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Marki.  Celem projektu jest integracja i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, a także budowanie motywacji do podjęcia działań przez nich czytaj dalej …

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Komu przysługuje: osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej osobie pobierającej zasiłek stały osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest nie podleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego czytaj dalej …

Zasiłek celowy

Przysługuje w szczególności na: – pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu. Komu przysługuje: Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 634 zł) Rodzinie, w której dochód czytaj dalej …