Realizujemy projekt socjalny „Nadzieja na zmianę”

Od marca br specjaliści pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach realizują  3 miesięczny projekt socjalny pn. „Nadzieja na zmianę”. Do udziału zostały zaproszone pełnoletnie osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Marki.  Celem projektu jest integracja i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, a także budowanie motywacji do podjęcia działań przez nich czytaj dalej …

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Komu przysługuje: osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej osobie pobierającej zasiłek stały osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest nie podleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego czytaj dalej …

Zasiłek celowy

Przysługuje w szczególności na: – pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu. Komu przysługuje: Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 634 zł) Rodzinie, w której dochód czytaj dalej …

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na: Długotrwałą chorobę Niepełnosprawność Bezrobocie Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Komu przysługuje: Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 634 zł) Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny czytaj dalej …

Zasiłek stały

Komu przysługuje: Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 634 zł). Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również czytaj dalej …