KOPERTA ŻYCIA w Markach

Miasto Marki przystąpiło do akcji społecznej „Koperta Życia”. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa seniorów, szczególnie przy interwencjach z udziałem służb ratowniczych. Seniorzy, a także osoby przewlekle chore otrzymają BEZPŁATNIE specjalnie przygotowane koperty, w których zapisane zostaną ich dane osobowe oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki oraz czytaj dalej …

Praca socjalna z osobami starszymi

Praca socjalna z osobami starszymi to działania podejmowane przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej polegające na wzmacnianiu dobrostanu osoby starszej w tym utrzymywanie, wspieranie i poszerzanie niezależności osobistej oraz aktywności poprzez wzmacnianie jej zdolności sprawczej. Pracownik socjalny udziela  pomocy  w rozwiązywaniu problemów w osobistych w związkach z innymi osobami oraz szerszym czytaj dalej …