Bezpłatne porady prawne dla uczestników projektu unijnego

Od 1 czerwca 2017 roku nasz Ośrodek realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejckiej „RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych. W ramach projektu uczestnicy uprawnieni są do korzystania z bezpłatnych usług prawnika. Pani Marta Baczewska dostępna jest dwa razy w miesiącu oraz częściej wg Państwa potrzeb w czwartki w godz. czytaj dalej …

Przemoc

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej: zgłoś się do pracownika socjalnego zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania (wykaz ulic znajdziesz na stronie internetowej Ośrodka w zakładce „Nasza Kadra”), do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub  Komisariatu Policji poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy; gdy w Twoim domu dochodzi do awantur nie czytaj dalej …