Nagroda specjalna ministra za wybitne nowatorskie działania dla OPS w Markach.

Z okazji święta pracowników służb społecznych na wniosek Jacka Orycha – Burmistrza Miasta Marki, Rada Pomocy Społecznej działająca przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego pozytywnie zaopiniowała działania mareckich służb i w dniu 21 listopada 2018 r. OPS Marki otrzymał nagrodę specjalną Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i czytaj dalej …